Październikowo-listopadowy przegląd e-prasy – newsy ze świata cydru

W mediach stale powraca kwestia regulacji prawnych dotyczących reklamy cydru. W tej chwili cydr – podobnie jak wyroby winiarskie, nie może być reklamowany. Gdyby potraktować ten 4,5% napój alkoholowy na takich samych zasadach jak piwo, skorzystałoby przede wszystkim środowisko sadownicze.

Według słów Prezesa Związku Sadowników RP – Mirosława Maliszewskiego, do produkcji cydru w optymistycznym wariancie wykorzysta się w sumie 100 tysięcy ton jabłek. Ogromna dysproporcja między skalą eksportu jabłek do Rosji (ok. miliona ton) a aktualnymi możliwościami wykorzystania tych owoców sprawia, że dla dostawców jabłek liczy się każdy sposób zwiększenia ich sprzedaży.

W reklamach cydru ogromnej szansy upatrują nie tylko sadownicy – wzrost sprzedaży byłby korzystny dla polskiej gospodarki. Co więcej, cydr mógłby stać się wizytówką nadwiślanskiego kraju.

Przychylne ustawie umożliwiającej reklamowanie cydru jest Ministerstwo Rolnictwa. Pracownicy Departamentu Rynków Rolnych pozytywnie opiniują również pomysł, by producenci jabłek mogli zająć się także bezpośrednią sprzedażą cydrów, zagęszczonych soków jabłkowych i innych produktów jabłecznych.

Pojawiły się także postulaty, by zwrócić szczególną uwagę na technologie produkcyjne (reklamowany cydr ma być wytwarzany wyłącznie ze świeżego soku z polskich jabłek1).

Częściowym rozwiązaniem problemu producentów jabłek mogłoby być także całkowite zniesienie akcyzy na cydr. Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozmowie z Agencją ISBnews powiedział, że bez zgody na reklamę cydru raczej nie uda się doprowadzić do zdjęcia akcyzy. Potrzebna byłaby zgoda resortów zdrowia i finansów na reklamę tego 4,5% napoju – dopiero to mogłoby stać się początkiem zmian2.

Podczas konferencji prasowej prezes Związku Sadowników RP zapewnił, że producenci jabłek nieustannie poszukują nowych rynków zbytu I to nie tylko w Europie, ale także Azji i obu Amerykach. Poszukiwania te zaowocują najwcześniej za kilka miesięcy. Mirosław Maliszewski zwrócił też uwagę na problem niewystarczających rekompensat za straty poniesione w konsekwencji embarga – to m.in. w tej sprawie 4 listopada protestowało w Warszawie kilkuset sadowników. Protesty dotyczyły również nadwyżek produkcyjnych jabłek. Apelowano o zdjęcie z rynku ok. 500 tys. ton (głównie z przeznaczeniem na przerób biogazowy i spirytusowy3).

Społeczeństwo solidaryzuje się z sadownikami, kupując owoce, soki jabłkowe i cydr. Organizowane są różnorakie akcje (jak np. odbywający w Warszawie event #jedz jabłka w autobusie – przeprowadzony przez Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Puls Biznesu. Pasażerowie przez cały dzień otrzymywali darmowe owoce. Przygotowano ich ok. 1500kg4). Sadownicy z kolei oficjalnie podziękowali za zwiększoną konsumpcję wyrobów z jabłek i proszą o więcej5.

A w Polsce cydr coraz bardziej zyskuje na popularności – w porównaniu do 2013 roku, sprzedaż cydru od stycznia do października 2014 wzrosła czterokrotnie co daje ładny wynik 8,5 mln litrów. Eksperci wyliczają, że w ciągu 5 lat możliwe jest osiągniecie pułapu 90 mln litrów, a tym samym dogonienie w konsumpcji cydru Hiszpanii czy Francji. Eksperci zaznaczają przy tym, że nieodzowna byłaby tutaj pomoc państwa (czyli całkowite zniesienie akcyzy na cydr i regulacje prawne zezwalające na jego szerokoskalową reklamę i promocję). Już teraz produkcja i sprzedaż cydru pozytywnie wpływa na wiele segmentów gospodarki. Opcja rozwoju lokalnego cydrownictwa, uczynienia cydru towarem eksportowym oraz wykreowania czegoś na kształt cydroturystyki z pewnością przyniosłaby krajowi wymierne korzyści6.

Iwona Mózgowiec

1http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cydr-dyskryminowany/jf219
2 http://www.pb.pl/3922495,10913,sawicki-zawieszenie-akcyzy-na-cydr-jest malo-prawdopodobne
3 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1154504.html
4 http://www.pb.pl/3894238,91393,jedzjablka-w-autobusie
5http://weekend.pb.pl/3926269,17949,sadownicy-prosza-o-wiecej
6 http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/sprzedaz-cydru-w-polsce-wzrosla-czterokrotnie,107488.html

Dodaj komentarz przez FB